Werk zoeken als 55-plusser

Werk zoeken als 55-plusser

Als u als 55-plusser als werkzoekende bent ingeschreven, krijgt u van de VDAB begeleiding op maat in uw zoektocht naar werk. Een VDAB-bemiddelaar bekijkt wat u nodig hebt om weer aan de slag te gaan en stelt acties voor die aangepast zijn aan uw competenties, ervaring en fysieke en mentale capaciteiten.

De VDAB is het aanspreekpunt voor alle werkzoekenden

Als werkzoekende 55-plusser komt u, net als andere werkzoekenden, in aanmerking voor de verschillende tewerkstellingsmaatregelen van de VDAB. Dat zijn premies of voordelen die u zelf krijgt, of die uw werkgever krijgt als hij u in dienst neemt.

Als u al lang werkzoekend bent, is het bijvoorbeeld mogelijk dat een werkgever die u aanwerft een beroep doet op de aanwervingsincentive voor langdurig werklozen. En als u een door de VDAB erkende opleiding volgt, komt u tijdens uw opleiding of studie misschien in aanmerking voor enkele financiële voordelen.

Oudere werkzoekenden krijgen extra voordelen

Sommige tewerkstellingsmaatregelen van de VDAB zijn specifiek gericht op (de aanwerving van) oudere werkzoekenden.

Uw werkgever kan bijvoorbeeld een korting krijgen op de socialezekerheidsbijdragen die hij moet betalen voor werknemers van 55 en ouder.

Als u als oudere werkzoekende een zaak wilt oprichten, krijgt u mogelijk twee jaar jaar lang een transitiepremie. Die is bedoeld om tijdens de opstartfase van uw bedrijf de overgang naar het zelfstandigenstatuut 

En als u als 50-plusser opnieuw aan de slag gaat, hebt u misschien maar recht op een beperkt aantal vakantiedagen, omdat u het jaar daarvoor onvoldoende dagen gewerkt hebt. Dankzij het systeem van de seniorvakantiedagen kunt u in dat geval toch 4 weken betaalde vakantie nemen.

Bron: www.vlaanderen.be/werk-zoeken-als-55-plusser