Vakantie voor oudere werknemers

Vakantie voor oudere werknemers

Vakantie voor oudere werknemers die het werk hervatten - seniorvakantie

Als werknemer hebt u recht op betaalde vakantie. Dat recht bouwt u op in verhouding tot het aantal dagen dat u in het kalenderjaar ervoor (in het ‘vakantiedienstjaar’) hebt gewerkt.

Als u als oudere werknemer na een lange periode van inactiviteit of invaliditeit opnieuw aan de slag gaat, is het mogelijk dat u in het jaar daarvoor te weinig dagen daadwerkelijk gewerkt hebt om in het vakantiejaar recht te hebben op de volledige vier weken vakantie. Om te vermijden dat oudere werknemers dat als een belemmering zien om weer aan de slag te gaan, is de seniorvakantie ingevoerd. U kunt, ter aanvulling van uw onvolledige recht op de gewone betaalde vakantie, zogenaamde ‘seniorvakantiedagen’ krijgen, zodat u toch vier weken betaalde vakantie hebt.

Voorwaarden

U hebt recht op seniorvakantie als u:

U moet alle gewone betaalde vakantiedagen waarop u recht hebt, al opgenomen hebben.

Procedure

Om seniorvakantievakantiedagen aan te vragen, moeten u en uw werkgever bepaalde formulieren invullen. U kunt die vinden in uw uitbetalingsinstelling  of uw plaatselijke RVA-kantoor.

Bedrag

Voor de seniorvakantiedagen krijgt u een uitkering die betaald wordt door de werkloosheidsverzekering. Die uitkering bedraagt 65% van uw brutoloon op het moment dat u de eerste vakantiedag opneemt. 

Bron: www.vlaanderen.be/vakantie-voor-oudere-werknemers-die-het-werk-hervatten-seniorvakantie