Algemene voorwaarden

Artikel 1

50Plus Entertainment verplicht zich ertoe alle partners die reclame wensen te maken kenbaar te maken aan de desbetreffende doelgroepen ( via website – brochures – folders – mededeling – enz…)

Artikel 2

Komen in aanmerking voor aansluiting:

Artikel 3

Volgende materiële ondersteuning zal 50Plus Entertainment, bij de inwerkingtreding van een 50+ vriendelijke uitbating, gratis ter beschikking stellen:

Artikel 4

De partners van 50Plus Entertainment verplichten zich ertoe:

Artikel 5

Op verzoek van 50Plus Entertainment vragen wij de nodige gegevens desbetreffende het plaatsen van informatie op de website tijdig te bezorgen.

Artikel 6

Er zal 1 tot 2 weken voor de einddatum van de overeenkomst een vrijblijvende herinnering verzonden worden of u al dan niet nog wenst deel te nemen als partner van 50Plus Entertainment.

Artikel 7

Er mag op geen enkele manier misbruik gemaakt worden van de verkregen informatie van 50Plus Entertainment.

Artikel 8

De overeenkomst, al dan niet per bevestiging email is bindend en kan niet worden verbroken na een termijn van 2 weken na datum email.

Artikel 9

50Plus Entertainment is niet aansprakelijk voor eventuele verkeerde informatie in een advertentie van zijn partners/adverteerders.

Artikel 10

De adverteerder is steeds verplicht bij een eventuele wijziging adres of inhoud van de advertentie dit te laten weten aan 50Plus Entertainment.

Artikel 11

Er mag op geen enkele manier afbeeldingen, teksten, enz… worden gebruikt vanuit de website 50Plus Entertainment.be voor derden of andere doeleinden. Hiervoor moet men steeds toestemming van 50Plus Entertainment krijgen.

Artikel 12

50Plus Entertainment verplicht zich ertoe om alle partners, sympathisanten, nieuwsbrieflezers,… te informeren over het privacybeleid.

Artikel 13 Algemene verkoopsvoorwaarden adverteerders

Behoudens bijzondere en tegenstrijdige overeenkomst door ons bevestigd, worden al onze verkopen gesloten geacht aan onze algemene voorwaarden hieronder vermeld: